Філософія хортингу, як мудрість

  

Філософія як мудрість, що спрямована на пізнання найбільш загального, “сутнісного і вічного”, дає змогу розкривати закономірні зв’язки психології та педагогики у питанні виховання вольових якостей особистості. Бойове мистецтво хортинг включає в себе всі необхідні умови для гармонійного виховання таких якостей своїми засобами, які чітко налагоджені та сформовані у певний виховний закон. Бо що таке закон за своїм принципом? Закон – це відношення між сутностями, найбільш загальний, установлений зв’язок між речами, який повторюється при відповідних умовах і є об’єктивним, внутрішнім, необхідним, загальним і суттєвим. Оскільки філософія займається з’ясуванням цього, остільки вона і має відношення до мудрості. Мудрість, таким чином, є важливою ознакою філософії, котра осмислює дійсність на основі пізнання найбільш загальних зв’язків, причин, тенденцій розвитку та їх практичного предметного використання. Не випадково сучасний французький філософ Мішель Гуріна підкреслює, що мудрість – не що інше, як вміння використовувати знання на практиці – “мистецтво жити”. Таке мистецтво жити, гармонійне поєднання практики і теорії сповідує філософія хортингу, яка чітко направлена на виховання вольових якостей, гартування тіла і духу учнів, що займаються бойовим мистецтвом.

Отже, філософія як мудрість з’ясовує найбільш загальні, фундаментальні проблеми існування світу; першоначала і першопричини буття; вона спрямована на пізнання загальних, усталених, необхідних зв’язків між сутностями – закономірних зв’язків. Таким чином, мудрість, як філософський феномен, - це форма духовно-практичного осмислення дійсності, з’ясування причин, тенденцій розвитку всього сутнісного, передбачування наслідків цього розвитку на основі поєднання інтелекту та практичного досвіду.

Новини

Підписатися на RSS

Викладання хортингу у дошкільних навчальних закладах

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА гурткової роботи

 

ХОРТИНГ

 

для дітей 3 - 6 (7) років дошкільних навчальних закладів

 

 

У відповідності до чинного законодавства України, права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України (254к/96-ВР), Законом України "Про освіту" (1060-12), Законом України "Про дошкільну освіту" (Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2905-III (2905-14) від 20.12.2001) та іншими нормативно-правовими актами та міжнародними договорамиУкраїни, в яких відображені мета і завдання, необхідні дії суспільства і держави щодо задоволення прав дитини. Згідно таких актів держава піклується про збереження та зміцнення здоров'я, психологічний і фізичний розвиток дітей. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, який передбачає формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини, виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля, утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини та розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

 

Робота оздоровчого гуртка українського національного виду спорту хортинг у відповідності до законодавства є

 

 

Спираючись на поставлені завдання, дана навчальна програма гурткової роботи "ХОРТИНГ" для дітей 3-6 (7) років дошкільних навчальних закладів (далі за текстом - Програма) забезпечує цілісний оздоровчий та виховний процес, спрямований на:
- забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; 
- формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду;- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки; 
- сприяння збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей. 
Дошкільний вік є базовим етапом фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.

Базова програма "Я у Світі" - третя складова комплекту нормативних документів та науково-методичних матеріалів, пов'язаних з модернізацією змісту дошкільної освіти в Україні та гуманізацією її цілей і завдань.

Відео

Відгуки і коментарі

Додати свій відгук